נזק בזדון

headerphoto

נזק בזדון הוא יוצא דופן מבין שלל סוגי הנזקים העשויים להיגרם לרכוש. פוליסות ביטוח רבות אין כוללות נזק בזדון בין כלל הנזקים שהפוליסה מכסה, במקרים אחרים מובהר כי גם נזק בזדון מכוסה על ידי פוליסת הביטוח.
נזק בזדון יכול להיגרם במגוון דרכים, כך למשל במקרה של הצתה מכוונת של בית עסק, נזק שנגרם במהלך פריצה, ניפוץ שמשות בכוונה תחילה, וונדליזם ועוד.
מי שאחר הסב נזק לרכושם באופן מכוון יכולים להגיש כנגד אותו אדם תביעה נזיקית שמטרתה לחייב את המזיק לשלם להם פיצוי בגובה הנזק שגרם להם. את הסכום שנתבע כפיצוי יש לבסס באמצעות שמאות מטעם שמאי פרטי, שמאי נזקים שאת שירותיו שוכרים כדי שימסור הערכה מנומקת אודות אופיו של הנזק, היקפו וההוצאות שנגרמו לבעלי הרכוש שניזוק, הוצאות שמטרתן השבת המצב לקדמותו.

נזק בזדון בעת פריצה

נסיבות אופייניות לתביעות פיצוי כנגד חברות ביטוח במקרה של נזק בזדון הוא במקרים של רכוש שניזוק במהלך פריצה, מדובר לא ברכוש שנגנב ונעלם אלא רכוש שנפגע כתוצאה מפועלם של הפורצים, כך למשל מנעולי דלתות שיש צורך להחליף, כספת שנפרצה בכוח כך שלא ניתן יהיה עוד להשתמש בה, חלון שנופץ, פריטים שנשברו בעת שהפורצים הסתובבו בבית או בבית העסק, מלאי שהושחת וכד’.
אם בעלי בית, או בית עסק, שנפרץ דאגו לכיסוי ביטוחי הכולל גם נזקים העשויים להיגרם כתוצאה מפריצה הם יכולים להגיש תביעה לחברת הביטוח ולדרוש לקבל את מלוא הפיצוי המגיע להם.

חשוב לשכור שירותיו של שמאי פרטי

בכל תביעת פיצויים המוגשת לחברת ביטוח נדרשת הערכת שמאי אשר תשמש לקבוע מה סכום הפיצוי המגיע למבוטח, כך גם במקרים של תביעות בגין נזק בזדון. חברות הביטוח שולחות שמאי מטעמן אולם חשוב מאוד להבין ששמאים אלה יטו להעדיף את האינטרסים של חברת הביטוח, הם ישאפו לקבוע ערך נמוך ככל שניתן להיקף הנזק כך שסכום הפיצוי שתידרש חברת הביטוח לשלם יהיה הקטן ביותר.

כדי לוודא שנקבל את מלוא הפיצוי המגיע לנו מומלץ מאוד לא להסתפק בהערכת שמאי נזקים מטעם חברת הביטוח אלא לשכור שמאי פרטי מטעמנו, שמאי אשר ישים את האינטרסים שלנו בראש מעיניו ויקפיד לקחת בחשבון כל מרכיב שיש להתחשב בו בעת שבאים לייחס ערך כספי לנזק שנגרם, סכום אשר יבטא באופן מדויק את הפער בין המצב לאחר גרימת הנזק וזה שהיינו בו לפני כן.

בבואנו לקבל שמאות רכוש כדי לתבוע פיצוי בגין נזק בזדון חשוב מאוד לוודא כי השמאי שאת שירותיו אנו שוקלים לשכור הוא בעל ניסיון בתחום הרלוונטי, כך למשל אם מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מהצתה חשוב שהשמאי יהיה מומחה בהערכת נזקי אש. במקרים של תביעות בגין נזק בזדון המגיעים להתדיינות בבית המשפט נוכל לעמוד על שלנו רק אם נבסס תביעתנו על דוח שמאות אשר ניכר עליו שנערך באופן מקצועי, דוח מפורט ומנומק שאינו מותיר מקום לספק באשר להיקפו האמיתי של הנזק.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית