שיקום נזקי שריפות

headerphoto

נזקי אש הם רחבי היקף הרבה יותר מאלה שניתן לראות לאחר ששככו הלהבות ותמו פעולות הכיבוי.
מלבד הנזקים שגרמו הלהבות עצמן, בעת שכילו חומרים דליקים (יותר או פחות) ישנם נזקים שאינם כה גלויים לעין, נזקים סמויים לחלוטין, נזקים שיתגלו רק עם חלוף זמן (לעיתים לאחר שנים) וגם ירידת ערך, פגיעה בשווי השוק של רכוש הנגרמת בשל עצם העובדה שהתחוללה במקום שריפה. ברור אם כן ששיקום נזקי שריפות אינו עניין של מה בכך, השבה אמיתית של המצב לקדמותו תיתכן רק אם משכילים לקחת בחשבון את כל מרכיבי הנזק ונותנים מעלה הולם לכל אחד ואחד מהם.

בפסקאות הבאות תמצאו מידע אודות שיקום נזקי שריפות אשר בכוחו להבהיר כמה חשוב לוודא שכל מה שדרוש מבוצע ושאם נותרו דברים שלא ניתן לטפל בהם, כמו גם תיקונים שאולי יידרשו בעתיד, נתקבל בגינם פיצוי הולם.
עוד נבהיר מדוע אין לוותר על הערכה של שמאי פרטי מטעמכם, שמאי נזקי אש שידע לקבוע מה היקף ההוצאות שיידרשו לביצוע עבודות השיקום כולן, כמו גו גובה הפיצוי המגיע בגין הפסד שלא ניתן לביטול או צמצום.

נזקים ישירים וגלויים

הנזקים הישירים והגלויים שגרמו הלהבות, העשן והפיח הם אולי נזקי האש שהכי פשוט להתמודד עימם, ואין פירוש הדבר שעבודת השיקום אינה מורכבת אלא רק שברור לגמרי מה צריך לעשות. כך למשל במקום בו ליחכו הלהבות חומרים שהתכלו ברור שיש להחליף מה שניתן או לשפץ אם אפשר. רהיטים שניזוקו בדרך כלל יוחלפו בחדשים (אלא אם מדובר ברהיט מיוחד מאוד שניתן לשפץ, ארון עתיק למשל). כתמי עשן ופיח ניתן לנקות ולצבוע מעליהם, ריחות רעים ניתן לעיתים לסלק, פעמים אחרות אין מנוס מלהחליף בדי ריפוד, וילונות, פריטי לבוש וכד’ היות ולא ניתן בשום דרך להיפטר מן הריחות שדבקו בהם.

נזקים סמויים

כאמור, נזקי שריפות רחוקים מלהסתכם בנזקים הישירים כגון אלו שפורטו לעיל. שמאי נזקי אש חייב לדעת לזהות ולהעריך היקפם של נזקים סמויים, למשל כאלה שנגרמו למערכת החשמל בשל חום רב או מים, רטיבות וחומרי כיבוי שחדרו אל המערכת. נזקים סמויים נוספים עשויים להיות כאלה שנגרמו למבנה, כך למשל לחצים כתוצאה מחשיפה לחום אשר יגרמו בעתיד להתפתחות עיוותים או סדקים, פגיעה בחוזק שלד המבנה, תקלות במערכות שונות שנחשפו לחום או לחומרי כיבוי ועוד.

מלבד שיקום הנזקים הגלויים והסמויים שמאי רכוש חייב לתת דעתו לירידת ערך, ירידה שעשויה להתרחש אפילו אם בוצע שיקום מלא של הנזק. חשוב מאוד להבין שככל שהדבר נוגע לשיקום נזקי שריפות התמונה היא מורכבת ולכן יש לשכור שירותיו של שמאי פרטי המתמחה גם בקביעת אומדן היקף נזקי אש (שמאי נזקי אש). רק כך תדעו לבטח שהאומדן מבוסס על כל ההוצאות שיידרשו לשיקום כמו גם רכיבי הפסדים בגין נזקים שלא ניתן לשקם, הוצאות עתידיות שאתם עלולים להידרש להם וירידת ערך רכוש כתוצאה מנזקי האש.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית