תביעות שיבוב

headerphoto

שיבוב, המכונה גם “תחלוף” או סוברוגציה (מאנגלית Subrogation), הוא מצב משפטי בו גורם אחד נכנס בנעליו של אחר לצורך ניהול הליך משפטי כנגד צד שלישי. בתחום הביטוח תביעות שיבוב הן כאלה אותן מנהלות חברות ביטוח כנגד מי שאחראים לגרימת נזק בגינו נדרשו חברות הביטוח לשלם פיצויים למבוטחיהן. שיבוב קיים בתחומים משפטיים רבים אולם המקרים השכיחים ביותר של שימוש במבנה משפטי כזה הם מתחום הביטוח כאשר חברת הביטוח נכנסת לנעלי המבוטח ותובעת, במקומו, את המזיק.

חברות ביטוח זכאיות לתבוע את מי שנושא באחריות לנזק

כאמור, תביעות שיבוב אופייניות מאוד לתחום הביטוח. למעשה, בחוק חוזה הביטוח קיים סעיף מפורש המעגן את זכותה של חברת הביטוח לתבוע את מי שאחראי לנזק שנגרם למבוטח, נזק שבגינו קיבל המבוטח פיצוי מחברת הביטוח. ברוב המקרים מדובר בנזק לרכוש כאשר גובה הפיצוי נקבע על ידי שמאי נזקים.

לחברת הביטוח יש זכות לתבוע את האחראי לנזק רק בהתקיים שלושה תנאים. הראשון הוא התגבשות חבות מכוח חוזה של המבטח כלפי המבוטח בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח ברת תוקף. התנאי השני הוא שחברת הביטוח שילמה בפועל פיצויים למבוטח בגין הנזק שאחראי לו מי שתביעת השיבוב תופנה נגדו. התנאי השלישי הוא שלמבוטח, שלנעליו נכנסת חברת הביטוח מכוח שיבוב, קמה זכות תביעת פיצויים נזיקית כנגד הגורם אותו מבקשת חברת הביטוח לתבוע.

תביעות שיבוב בגין נזק לרכוש

בתחום ביטוח רכוש בעלי פוליסות ביטוח תובעים ומקבלים פיצויים מחברות ביטוח בגין נזק שנגרם לרכושם בנסיבות הנופלות במסגרת אלה אותן מכסה הפוליסה. תביעה כנגד חברת הביטוח אינה מבטלת את זכותו של בעל הרכוש שניזוק לתבוע גם את מי שאחראי לנזק אולם אין טעם לתבוע את המזיק אם ניתן לקבל בקלות פיצוי מחברת הביטוח. מרגע ששילמה חברת הביטוח פיצוי למבוטח היא רשאית, מכוח זכותה להיכנס לנעליו של המבוטח בדרך של שיבוב, לתבוע מן המזיק השבת הסכום שנדרשה לשלם למבוטח.
חשוב לציין שהיקף תביעות השיבוב מוגבל לסכום ששילמה חברת הביטוח ולכן אין עוד משמעות להיקף הנזק כפי שנאמד על ידי שמאי רכוש או שמאי נזקים מטעם חברת הביטוח.

חשוב להבין שלמרות שחברות הביטוח מודעות לכך שהן יכולות לתבוע השבת הפיצוי שהן משלמות למבוטח, בדרך של תביעת שיבוב כנגד האחראי לנזק, הן ברוב המקרים עדיין מעוניינות לצמצם עד כמה שניתן את סכום הפיצוי המשולם. לעיתים קרובות תוותר חברת הביטוח כליל על תביעת שיבוב בשל סיכוי שהמזיק לא יוכל לעמוד בהיקף התשלום. לאור זאת, בכל מקרה של תביעה כנגד חברת ביטוח בגין נזק לרכוש אין לוותר על שירותיו של שמאי רכוש פרטי המתמחה בתחום הרלוונטי, כגון נזקי אש כאשר מדובר בשריפה, נזקי מים כאשר מדובר בהצפה, הערכת שוויים של תכשיטים, פריטי אומנות וכד’.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית