פקודת הנזיקין

headerphoto

לכולנו ברור כי אם אדם או ארגון כלשהו גורמים לנו נזק, בין אם במתכוון או ברשלנות, הרי שעומדת לנו זכות משפטית לתבוע מהם פיצוי. זכות זו מקורה בפקודת הנזיקין המהווה את הבסיס לתחום המשפטי המוכר בשם “דיני נזיקין” שהינו חלק מן המשפט האזרחי. מי שאינם בעלי מקצוע בתחום המשפטי או תחומים הנושקים לו (שמאות רכוש ביניהם) לא תמיד יודעים כיצד יש לנהוג במקרה בו נגרם לנו נזק, באלו נסיבות ניתן לתבוע פיצוי, איך נקבע גובה הסכום המגיע לנו וכד’. בפסקאות הבאות תמצאו מידע המוגש לכם במטרה להקנות היכרות עם פקודת הנזיקין, הזכויות עליהם היא באה להגן ותפקידו של שמאי הרכוש במסגרת הליכים משפטיים מכוח פקודה זו.

נסיבות בהן קמה זכות לתביעה מכוח פקודת הנזיקין

דיני הנזיקין הם חלק מן המשפט האזרחי, דהיינו שני הצדדים להליכים משפטיים המתקיימים מכוח פקודה זו הם אזרחים או גופים המהווים ישות משפטית עצמאית (חברה בע”מ למשל). ניתן להגיש תביעה נזיקית במקרים בהם נגרם נזק לרכוש או לגוף, התביעות מוגשות פעמים רבות כנגד חברת ביטוח (כאשר לגורם הנזק פוליסה מתאימה). כשמדובר בתביעה בשל נזק לרכוש את היקף הנזק יקבע שמאי רכוש. לעיתים קרובות התובעים יגישו דו”ח של שמאי מטעמם והנתבעים מגישים דו”ח משלהם. בית המשפט נדרש לקבוע איזו הערכה אמינה יותר, פעמים רבות ניתן להגיע להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.

הערכאה המשפטית אליה תוגש תביעה מכוח פקודת הנזיקין נקבעת לפי נסיבות המקרה. כך למשל תביעה עד סכום של כשלושים ושלושה אלף שקלים (נכון לאמצע שנת 2017) תתברר בבית המשפט לתביעות קטנות, מעל סכום זה בבית משפט השלום (שבתחום שיפוטו התרחש האירוע נשוא התביעה או ששם גר הנתבע). תביעות מסוגים מסוימים או אם סכום התביעה עולה על 2.5 מיליון שקלים (נכון לאמצע שנת 2017) תוגשנה לבית המשפט המחוזי.

במקרים בהם אדם גורם לאחר נזק במזיד ניתן לתבוע ממנו פיצוי בהליך אזרחי (מכוח פקודת הנזיקין) ללא קשר להליך אחר בו בשל הגשת תלונה למשטרה המדינה תובעת את גורם הנזק לדין פלילי (ראוי לציין כי במסגרת ההליך הפלילי יכול בית המשפט, במסגרת העונש שנגזר על הנאשם במידה ומורשע בעבירה המיוחסת לו, לחייב את הנאשם לשלם לניזוק פיצוי כספי).

כיצד נקבע גובה הפיצוי

עקרון בסיסי בפקודת הנזיקין נוגע לקביעת גובה הפיצוי המגיע, הסכום יהיה כזה המאפשר “השבת המצב לקדמותו”. השאיפה אם כן היא שהניזוק יקבל סכום שיציב אותו במצב בו היה לולא נגרם לו הנזק. מובן שמדובר במנגנון הערכה בלבד שהרי במקרים רבים “השבת המצב לקדמותו” אינה אפשרית, למשל אצל אדם שנגרמה לו פגיעה פיזית קשה המותירה אותו נכה.
ככל שמדובר בנזק לרכוש, שמאי רכוש הוא בעל המקצוע אשר יכול לקבוע איזה סכום כסף ראוי לקבוע כפיצוי, מדובר בסכום אשר יאפשר כיסוי הוצאות תיקון פריטים ברי תיקון והחלפת כאלה שלא ניתן לשפץ.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית