נזקי שריפות

headerphoto

אש שיצאה משליטה עשויה להיות הרסנית מאוד, לא לחינם פועלים בכל עיר גדולה כוחות כיבוי ובכל מדינה מתקדמת מונהגים תקני בנייה המחייבים עמידה בדרישות שכל מטרתם לצמצם עם כמה שניתן את הסיכון לפריצת דליקה במבנה.
נזקי שריפות עשויים להיות תחומים בתוך מבנה בו התחוללה השריפה או לפרוץ, להתפשט ולפגוע גם במעטפת המבנה, לחדור למבנים סמוכים ולשטחים ציבוריים בתוך יישובים. ישנן גם שריפות שראשיתן  בשטחים פתוחים, שריפות שכאלה עשויות להזיק לשטחי מרעה, למטעים וגידולים חקלאיים אחרים.

מי שרכושם ניזוק בשריפה ובבעלותם פוליסת ביטוח במסגרתה הם זכאים לפיצוי בגין נזק שכזה נדרשים להגיש תביעה לחברת הביטוח על מנת לקבל סכום כסף האמור לאפשר להם להשיב את המצב לקדמותו. דהיינו, להציבם, לפחות מבחינה כלכלית, במקום בו היו נמצאים לולא התרחשה השריפה. במקרים כאלה יש להיעזר בשירותיו של שמאי נזקים המתמחה גם בהערכת היקפם של נזקי שריפות.

נזקי שריפות ושמאות רכוש

ישנן סיבות רבות ומגוונות לצורך להעריך שוויו של רכוש או לייחס ערך כספי לנזק שנגרם לו. שמאות רכוש היא כל שירות במסגרתו נקבע ערכו של פריט מסוים או גובה סכום הנדרש כדי לתקן נזק שנגרם לפריט רכוש בנסיבות כאלה או אחרות.
שמאי נזקים הוא שמאי המתמחה בהערכת היקף הנזק שנגרם לרכוש ומציאת גובה סכום הכסף שיהיה צורך להשקיע כדי שהרכוש שניזוק ישוב למצבו המקורי (כולל החלפת פריטים שניזוקו באופן המחייב זאת).
רוב שמאי הנזקים עוסקים גם בשמאות נזקי שריפות אולם אין לקחת דבר זה כמובן מאליו. מומלץ מאוד לוודא ששמאי פרטי שאת שירותיו אנו שוקלים לשכור בכדי לקבל אומדן נזק שנגרם בדליקה הוא אכן כזה העוסק דרך קבע גם בטיפול במקרים הקשורים בנזקי אש.

שלל סוגי נזקים אפשריים

אש מאכלת כל דבר דליק עימו היא באה במגע, אולם נזקי האש עשויים להיות מרחיקי לכת הרבה יותר. במהלך שריפה, במיוחד של חומרים שאינם מיועדים לעלות באש, נפלט עשן רב, פיח וגזים שונים. חומרים אלה מתפשטים באוויר ובעת שהם באים במגע עם פרטי רכוש שונים הם עשויים להסב להם נזקים רחבי היקף. כך למשל ריחות עשן עשויים לחדור לבדים וריפודים באופן שמחייב החלפתם, פיח עשוי להפוך בלתי ניתן להסרה ולחייב צביעה מחדש ועוד.

הטיפול ברכוש שניזוק בשריפה עשוי לקחת זמן רב, במהלך שיקום מבנה בו שכן עסק נאלצים בעלי העסק לשכור מקום חלופי או להשהות את הפעילות. נזקים כגון אלה הם אמנם עקיפים אך עדיין כאלה שיש להתחשב בהם בעת הערכת היקף נזקי שריפות.
מי שרכושו ניזוק בשריפה ועומד בפני הגשת תביעה לחברת הביטוח, טוב יעשה אם ישכור באופן פרטי את שירותיו של שמאי נזקים. כך ניתן יהיה לוודא שהערכתו של השמאי מטעם חברת הביטוח היא מדויקת והוגנת.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית