נזקי צנרת

headerphoto

בכל מבנה, בדרך כלל בתוך הקירות, מונחים צינורות שתפקידם הובלת מים אל ברזים בחדרים שונים. כמעט תמיד ישנה צנרת בה זורמים מים קרים וצינורות המובילים מים שחוממו באופן כזה או אחר (בדרך כלל בדוד לו מחוברים קולטי שמש וכשבתוכו גם גוף חימום חשמלי). ישנם מבנים בהם צינורות מסוגים נוספים כגון צינורות מים לחימום (באזורים קרים כאשר ישנן מערכות לחימום בהזרמת מים חמים ברדיאטורים ו/או בצינורות מתחת לרצפה).
את המים הזורמים החוצה ממערכת הובלת המים יש לנקז, וכך ישנה גם מערכת של צינורות בקוטר גדול פי כמה המנקזת מים בהם כבר נעשה שימוש אל מערכת הביוב או אל בור ספיגה.
כאשר ניזוק צינור או אביזר כלשהו השייך למערכת הובלת המים או ניקוזם, מים יכולים לעשות דרכם החוצה ולהגיע אל אזורים שאמורים להישאר יבשים. במקרים כאלה עלולים להיגרם נזקים, לעיתים בהיקפים גדולים. נהוג לכנות נזקים שכאלה בשם הכולל “נזקי צנרת”. בפסקאות הבאות תמצאו מידע מועיל הנוגע לאופיים של נזקי צנרת וכיצד שמאי רכוש יכול לסייע לכם לתבוע פיצוי בגין נזקים שכאלה.

נזקי צנרת עשויים להיות מתעתעים

בעלי מקצוע, שמאי רכוש ביניהם, המטפלים בעניינים שונים הנוגעים לנזקי צנרת, בין אם בהתמודדות הפיזית (תיקון תקלות, שיקום אזור שניזוק וכד’) ובין אם בנושאים הקשורים לתביעת פיצוי בגין נזקים כאלה, יודעים היטב כי לעיתים קשה להוכיח קשר בין התקלה שהיא בסיס הבעיה לנזק שנגרם. כך למשל כאשר נגרם נזק באחת הדירות בבית משותף כתוצאה מנזק צנרת בדירה אחרת. פעמים אחרות חלק מן הנזק נותר חבוי, כך כאשר קורות עץ ספגו רטיבות אשר תגרום להם לאבד מחוזקם במשך הזמן, או במקרים בהם מתפתח עובש במקום שאינו גלוי לעין (עובש עשוי להוות סכנה בריאותית של ממש). שמאי רכוש, בבואו לייחס ערך כספי להיקף נזק שנגרם כתוצאה מפגיעה בצנרת, מוכרח לוודא כי הוא לוקח בחשבון את מכלול הדברים.

כיסוי ביטוחי כנגד נזקי צנרת

במקרים רבים מוגשות תביעות לפיצוי בגין נזקי צנרת לחברות ביטוח שפוליסות שלהן מכסות התרחשות כזו במסגרת ביטוח מבנה. מכיוון שנזקי צנרת, כפי שיכול להעיד כל שמאי רכוש, הם נפוצים מומלץ לוודא שפוליסת ביטוח המבנה כוללת גם נזקים הנגרמים מתקלות בצנרת המים כמו גם הצפות ממקור אחר (מי גשם שחדרו, ביוב העולה על גדותיו כתוצאה מסתימה וכד’).

במקרים של תביעה בגין נזקי צנרת שמאי הרכוש יעריך את היקף הנזק וייקבע את גובה הפיצוי המגיע בהתאם תוך שהוא מתחשב בהוצאות הדרושות לשם תיקון התקלה עצמה ועלויות שיקום, שיפוץ והחלפת פריטים וחלקי מבנה שניזוקו מן המים שזלגו מן הצינורות שניזוקו.

חשוב להדגיש כי גם במקרים של נזקי צנרת אין להסתפק בחוות הדעת שמגיש שמאי מטעם חברת הביטוח, יש חובה להסתייע בשמאי פרטי מטעמך המבוטח אשר יידע ליצג אותך באופן המיטבי מול חברת הביטוח.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית