נזקי מים בגלל השכן

headerphoto

מים מטבעם שהם מחלחלים ומוצאים דרכם דרך פתחים קטנים, הם עשויים להגיע בקלות מאזור אחד לאחר. תכונה זו גורמת לכך שלפעמים נזקי מים מתגלים במקום מרוחק למדי מן המקום אליו חדרו המים תחילה. בעיה מוכרת היא שנזקי מים נגרמים בדירה אחת בגלל תקלה שהתרחשה בכלל בדירה שכנה. מקרים כאלה הם מורכבים יחסית כי לא תמיד ברור איך לפעול כדי לקבלת פיצוי הולם, האם לתבוע את חברת הביטוח שלנו, את חברת הביטוח של השכן או בכלל את השכן עצמו בתביעת נזיקין.
חשוב להדגיש שלא משנה מאיזה גורם תבחרו לתבוע פיצוי אין לוותר על דו”ח שמאות שיכין שמאי רכוש מטעמכם. מי שמסתפקים בשמאות מטעם חברת הביטוח כמעט אף פעם לא יקבלו את מלוא הפיצוי המגיע.
עוד כדאי לדעת שאפשר לתבוע את חברת הביטוח שלכם גם אם הנזק שנגרם בגלל השכן. חברות ביטוח חופשיות להיפרע מן הגורם האחראי לגרימת הנזק בדרך של הגשת תביעות שיבוב, חברת הביטוח נכנסת בנעלי המבוטח אותו פיצתה ותובעת החזר הסכום ששילמה כפיצוי מן האחראי לגרימת הנזק.
חברת הביטוח שלכם חייבת לפצות אתכם גם במקרה של נזק מים בגלל השכן, לאחר שתשלם לכם את הפיצוי חברת הביטוח יכולה לפעול כדי להשיב את הכסף ששילמה מחברת הביטוח של השכן או מהשכן עצמו.

תביעות נזיקין או תביעות כנגד חברת הביטוח

כפי שפורט לעיל, במקרה של נזקי מים בגלל השכן ניתן לבחור בין הגשת תביעות נזיקין כנגד השכן האחראי לגרימת הנזק (או מחברת הביטוח שלו), לבין תביעת פיצוי מחברת הביטוח שלכם.
על השכן מוטלת חובה לפצות אתכם, הוא רשאי לתבוע את הסכום מחברת ביטוח שלו.
חברת ביטוח המפצה מבוטח בגין נזק שאחר גרם יכולה, בדרך של תביעות שיבוב, לקבל חזרה את הסכום ששילמה למבוטח.
מה שצריך להנחות אתכם בבחירת הגורם ממנו תתבעו פיצוי הוא איך יהיה הכי קל לקבל את הסכום המגיע לכם. אם יש לכם כיסוי ביטוחי כנגד נזקי מים בדרך כלל הכי טוב להפעיל את פוליסת הביטוח. חברת הביטוח תשלח שמאי מטעמה אבל אל תסתפקו באומדן היקף הנזק כפי שחברת הביטוח טוענת לו. פנו לשמאי פרטי מומלץ המתמחה גם בנזקי מים וקבלו חוות דעת הכוללת את כל מרכיבי הנזק, המיידי, זה שעלול להתגלות רק בחלוף זמן (כגון התפתחות מרבצי עובש), ירידת ערך שוק ועוד.

מה קורה אם השכן לא מכיר באחריות שלו לנזק

לפעמים קשה לגרום לשכן להודות שהנזק שנגרם לדירה שלכם מקורו בהצפה או נזילה מצנרת בדירה שלהם. דו”ח של שמאי רכוש המתמחה בנזקי מים יכול לשמש בתביעות נזיקין כנגד שכן כזה, בדו”ח יציין השמאי את הנסיבות שהובילו לנזק, אם יש צורך ימליץ השמאי להוסיף לדו”ח חוות דעת של איש מקצוע כגון אינסטלטור או מומחה לאיטום.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית