נזקי בניה – התמודדות מול חברת ביטוח

headerphoto

הקמת בניין היא מלאכה מורכבת בה נוטלים חלק מגוון בעלי מקצוע ומעורבים בה תהליכים רבים, חומרים וציוד שונים, ועוד. מבנים רבים מוקמים באופן מקצועי ואיכותי אולם, למרבה הצער, ישנם גם מקרים בהם מתגלים ליקויי בניה. ליקויים כאלה עשויים להתגלות עוד במהלך הבנייה או לאחר סיום הקמת המבנה ומסירת המפתח לבעליו.
מי שמוצא את עצמו מתמודד עם נזקי בנייה חשוב שיפנה ללא דיחוי אל שמאי נזקים לו ידע וניסיון מוכח בהשגת פיצוי מלא מחברות ביטוח, בין אם מדובר בתביעה המתאפשרת בזכות פוליסת ביטוח קבלנים או כזו המבוססת על פוליסת ביטוח מבנה.

נזקי בנייה עלולים להיות רחבי היקף. נדל”ן מטבעו שערכו גבוה וכאשר מתגלים בנכס נזקים תהיה להם משמעות כלכלית כבדת משקל. לא רק זאת אלא שפעמים רבות יש לטפל בהקדם בנזקי בנייה כדי למנוע היווצרות נזקים נלווים (למשל נזקי מים כתוצאה מהצפה שנגרמה בשל התקנה לקויה של צנרת) כמו גם מניעת סכנות למיניהן (במקרים קיצוניים התמוטטות המבנה או חלק ממנו). מסיבות אלה חשוב מאוד לפעול נכון בעת שנדרשים להתמודד עם נזקי בנייה, שמאי רכוש המתמחה גם בתחום זה ידע לספק לכם דו”ח המפרט את מהות הנזק, נסיבות היווצרותו וסכום הפיצוי שיאפשר שיקום מלא.
שמאי פרטי יערוך עבורכם אומדן היקף נזק אשר יאפשר לכם להשיג את מלוא הפיצוי מחברת הביטוח (של הקבלן או שלכם, הכל בהתאם לנסיבות). חשוב לדעת שמעבר לנושא תביעת נזיקין מחברת הביטוח שמאי פרטי מטעמכם יוכל גם להדריך, לייעץ ולסייע בידיכם להתמודד באופן מיטבי עם שיקום בפועל של נזקי הבנייה.

רוב הקבלנים רוכשים פוליסות ביטוח המכסות מקרים של ליקויי בנייה

מכיוון שלנזקי בנייה עשויים להיות משמעויות כלכליות רחבות היקף רוב הקבלנים מקפידים לרכוש פוליסות ביטוח המכסות אותם במקרה של גילוי ליקויי בנייה במבנים שהם מקימים. חשוב לדעת שביטוח קבלנים נפוץ בקרב קבלנים העוסקים בהקמת בתים פרטיים כמו גם אצל חברות קבלניות הבונות מגדלי מגורים, בתים משותפים, מבני מסחר ועוד. בעת היקשרות עם קבלן מומלץ מאוד לוודא כיסוי ביטוחי כנגד נזקי בנייה. חשוב לדעת שלעיתים ניתן לקבל פיצוי בגין נזקי בנייה לא רק מחברת הביטוח אלא גם במסגרת תביעות נזיקין כנגד הקבלן עצמו.
לעיתים קרובות פוליסות ביטוח מבנה כוללות רכיב המכסה נזקי בנייה.

אין להסתפק בדו”ח שמאי מטעם חברת הביטוח

חברות ביטוח המוכרות פוליסות המכסות נזקי בנייה מעסיקות שמאים המתמחים גם בתחום זה (בין אם כעובדי החברה ממש או כפרילנסרים). במקרים של תביעת פיצוי מחברת ביטוח חשוב מאוד לא להסתפק בדו”ח מטעם שמאי נזקים של חברת הביטוח. יש לפנות אל שמאי פרטי כדי לקבל אומדן מהימן אשר יבטיח קבלת מלוא הפיצוי, סכום אשר יאפשר שיקום מלא של הנזק על כל מרכיביו.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית