נזק לרכוש משותף במקביל להליך גירושין

headerphoto

מה עושים במקרה שתובעים חברת ביטוח על נזק לרכוש משותף במקביל להליך גירושין

נזק לרכוש עשוי להתרחש במגוון רחב של נסיבות, ישנם מי שמוצאים את עצמם מנהלים הליך תביעת פיצוי מחברת ביטוח בגין נזק שנגרם לרכושם, כל זאת בעת שהם מצויים בעיבו של הליך גירושין. חשוב לדעת שפיצוי כספי ייחשב ברוב המקרים לרכוש משותף ולכן יחולק בין בני הזוג. לפניכם סקירה קצרה אודות תביעות נזיקין בכלל ותביעות ביטוח בפרט המתנהלות בעת שהתובעים מצויים בהליך גירושין.

לא משנה אם רק אחד מבני הזוג רשום כבעל הרכוש בפוליסת הביטוח

בדרך כלל בעת שמבטחים רכוש משותף רשומים שני בני הזוג כבעלי הרכוש. כך למשל כאשר מדובר בביטוח דירה הכולל כיסוי תכולת המבנה עם אפשרות פיצוי על נזקי אש, גניבה, נזקי מים וכו’. במקרים של תביעות ביטוח בגין נזקים לרכוש, בפוליסת הביטוח רשום יותר מאדם אחד כבעלים – מחולק באופן אוטומטי סכום הפיצוי שנקבע בין הבעלים הרשומים בפוליסה. נשאלת השאלה מהי דינו של פיצוי שמקבל אחד מבני זוג המצויים בהליך גירושין בתום תביעת פיצוי מחברת ביטוח במקרה שרק אותו בן זוג היה רשום כבעל הרכוש בפוליסת הביטוח.

חשוב לדעת שבמקרה של גירושין אם הרכוש המבוטח הוא כזה הנחשב רכוש משותף לצורך ביצוע חלוקת הרכוש בין בני הזוג אין חשיבות לשאלה מי מבני הזוג רשום כבעל הרכוש בפוליסת הביטוח או אם שניהם רשומים כבעלים במקביל. כלומר, אין הכרח שפוליסת הביטוח תהיה על שם שני בני הזוג כדי שהפיצוי שמתקבל בגין נזק לרכוש משותף יחולק בין השניים, כל זאת בתנאי שהרכוש שניזוק הוא כזה שיש לכלול במניין הנכסים המשותפים אותם יש לחלק בעת הליך הגירושין.

חלוקת כספי פיצוי בטרם נתקבלו

קורה והליכי גירושין מתקדמים במקביל לתביעות נזיקין או לתביעות ביטוח. במקרה כזה ייתכן ותידרש חלוקה למפרע של הפיצוי שעתיד לקבל אחד מבני הזוג הרשום כבעלי הרכוש בפוליסת הביטוח.
בכל מקרה של תביעת פיצוי מחברת ביטוח בגין נזק לרכוש היקף הנזק וסכום הפיצוי הראוי ייקבעו לפי אומדן שעורך שמאי רכוש. באופן דומה נקבע סכום הפיצוי הנתבע במסגרת תביעות נזיקין. לעיתים קרובות ניתן להסתמך על הסכום שקובע שמאי הרכוש ולקחת אותו בחשבון בעת ניסוח הסכם בגירושין אפילו אם טרם נתקבל בפועל. במקרים כאלה נהוג להכניס להסכם הגירושין סעיף הקובע מה יקרה אם בסופו של יום לא יתקבל מלוא הסכום שנתבע.

חשוב להדגיש שבכל מקרה של ניהול תביעה לקבלת פיצוי על נזק לרכוש, בין אם זו תביעת נזיקין כנגד אדם או ארגון האחראים לגרימת הנזק או תביעה כנגד חברת ביטוח, יש לפנות אל שמאי רכוש המתמחה בסוג הנזק הרלוונטי (נזקי אש למשל) כדי שיערוך עבורכם דו”ח שמאות התומך בסכום הפיצוי המגיע לכם.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית