מה ההבדל בין שמאי מטעם הביטוח לבין פרטי?

headerphoto

תפקידו של שמאי העוסק בשמאות רכוש הוא להעריך שוויים של נכסים מסוגים שונים. הערכה כזו נדרשת לא פעם כדי לאפשר רכישת פוליסת ביטוח עבור אותם נכסים. רק לאחר ששווי הנכסים ידוע ניתן לרכוש עבורם כיסוי המבטיח פיצוי הולם במקרה של נזק, אובדן או גניבה.
נסיבות אופייניות נוספות בהן נדרשים שירותיו של שמאי נזקים הן כאשר נגרם נזק לרכוש ויש צורך בבעל מקצוע שיוכל להעריך את היקף הנזק. זאת כדי לאפשר הפעלת פוליסת ביטוח וקבלת פיצוי על נזק שנגרם או על מנת לתבוע פיצוי ממי שאחראי להתרחשות הנזק.
כפי שעולה מן האמור לעיל, ברוב המקרים בהם נדרשת שמאות רכוש או שמאות נזקים מעורבת גם חברת ביטוח. נשאלת השאלה האם ניתן להסתפק באומדן שקובע שמאי רכוש מטעם חברת הביטוח או שמא אין די בכך ויש לשכור שירותיו של שמאי פרטי.

פעמים רבות האינטרסים של חברת הביטוח מנוגדים לאלה שלכם

חשוב להבין שהאינטרס של חברת הביטוח, ממש כמו כל בית עסק, הוא למקסם את רווחיה. חברת הביטוח מעוניינת לגבות תשלומי פרמיה חודשית גבוהים ככל שניתן ולשלם פיצוי נמוך ככל האפשר במקרים בהם מתממש סיכון שהיא ביטחה כנגדו. חברת הביטוח מוכרחה לקבל לידיה הערכות שמאי כדי לקבוע איך לבטח נכסים כאלה ואחרים, מה שוויים, מה הסיכון שייגנבו, יינזקו או יאבדו, וכד’. כאשר מבוטח מפעיל פוליסת ביטוח, חברת הביטוח צריכה ששמאי נזקים מטעמה יקבע מה היקף הנזק ואיזה סכום פיצוי יש לשלם למבוטח. אין פלא שחברות הביטוח מעסיקות דרך קבע שמאים מטעמן. חשוב מאוד להבין ששמאי מטעם חברת הביטוח מעוניין להיטיב עם חברת הביטוח על חשבון מבוטחים. לפיכך, מומלץ מאוד לא להסתפק באומדן שעורך שמאי רכוש או שמאי נזקים מטעם חברת הביטוח אלא לשכור שירותיו של שמאי מטעמכם.

בססו עמדתכם על דו”ח שעורך שמאי מטעמכם

דו”ח שעורך שמאי רכוש מטעמכם יוכל לשמש אתכם בהליכים אל מול חברת הביטוח. דו”ח מנומק של שמאי מקצועי יבהיר מה היקף הנזק ומה סכום הפיצוי המגיע בגינו. חשוב לזכור שישנם שמאים המתמחים בתחומים שונים, כך למשל כאלה המתמחים בנזקי אש, אחרים המתמחים בנזקי מים, שמאים המתמחים בהערכת שוויים של חפצי אומנות, שמאים המתמחים בתכשיטים ועוד.

לאור כל שתואר לעיל בכל מקרה בו אתם זקוקים להערכת שווי מטעם שמאי רכוש או הערכת היקף נזק מטעם שמאי נזקים אל תסתפקו בדו”ח שעורך שמאי מטעם חברת הביטוח, יש לשכור שירותיו של שמאי פרטי על מנת שיערוך דו”ח מנומק תוך שהאינטרסים שלכם הם העומדים בראש מעייניו. בעל מקצוע שכזה יידע לספק לכם את כל הדרוש כדי להתמודד בהצלחה מול חברת הביטוח ולהשיג בסופו של יום את הפיצוי המגיע לכם.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית