מהם נזקים תוצאתיים?

headerphoto

כאשר נגרם נזק לרכוש מדובר בדרך כלל בפגיעה מורכבת. כך למשל במקרה של פיצוץ בצנרת המים יש לקחת בחשבון את הנזק שנגרם לצנרת עצמה, נזקי ההצפה המידיים ואלה המתגלים במשך הזמן (כגון התפתחות מרבצי עובש) והוצאות נוספות שייתכן ונגרמו לבעלי הנכס (למשל הפסדים כתוצאה מפגיעה בפעילות של בית עסק או צורך במגורים חלופיים כאשר דירת מגורים ספגה נזק ההופך אותה בלתי ראויה למגורים באופן זמני).

פעמים רבות מתעורר ויכוח בין בעלי נכס שניזוק ומי שנתבע לשלם להם פיצוי (האחראים לגרימת הנזק ו/או חברת הביטוח) באשר לאילו רכיבי נזק יש לכלול בחישוב סכום הפיצוי. בהקשר זה נעשה שימוש במונח “נזק תוצאתי”. בתביעות שהתבררו בבית המשפט על רקע סכסוך הנוגע לרכיבי הנזק בגינם מגיע פיצוי התייחס בית המשפט לעניין נזקים תוצאתיים ובאילו נסיבות הם ייחשבו בין מרכיבי הנזק שמגיע בגינם פיצוי.

ניסיון של חברות ביטוח להתחמק מתשלום פיצוי בגין נזקים תוצאתיים

אך טבעי הוא שחברות הביטוח ישאפו לצמצם את היקף הנזק בגינו הן מחויבות לפצות מבוטחים. כל עוד מדובר בנזק שנגרם לרכוש נשוא פוליסת הביטוח, ובוודאי כאשר הנזק נגרם ישירות מאירוע המוכר כמחייב את חברת הביטוח לשלם פיצוי, אין הרבה מקום למשחק. במקרים כאלה האפשרות היחידה הפתוחה בפני חברת הביטוח היא ניסיון להסתמך על הערכה של שמאי רכוש מטעמם, כזו המיטיבה עימם על חשבון המבוטח. מסיבה זו כה חשוב לפנות בעצמכם לשמאי רכוש ולא לקבל ללא בדיקה את תוצאות השמאות של חברת הביטוח.
אולם, ככל שהקשר בין האירוע המכוסה בפוליסת הביטוח הוא פחות מובהק כך גדלה המוטיבציה של חברת הביטוח לנסות להוציא רכיבי נזק “עקיפים” מכלל אלה הנלקחים בחשבון בחישוב סכום הפיצוי המגיע.

בתי המשפט נוטים למנוע התחמקות מתשלום פיצוי בגין נזקים תוצאתיים

חשוב לדעת שבתי המשפט אינם ממהרים לקבל טענות של אי חבות בתשלום פיצוי בגין נזקים תוצאתיים. הכלל המנחה הוא שהפיצוי צריך להשיב את מצבו של מי שרכושו ניזוק למצב בו היה מצוי לולא התרחש הנזק. כך למשל כאשר ניזוק קיר אחד המכוסה קרמיקה אך כבר לא ניתן להשיג אריחים תואמים ניתן יהיה לקבל פיצוי אשר יכסה עלות החלפת הקרמיקה גם בקירות שלא ניזוקו. לאור עמדתם של בתי המשפט חברות הביטוח עשויות לנסות לטעון שמדובר בנזקים תוצאתיים שאינם מכוסים בפוליסה אולם יחזרו בהן בעת שתבהירו שלא תסתפקו בפיצוי נמוך מזה שקבע שמאי פרטי מטעמכם.

קושי אמיתי לקבל פיצוי בגין נזקים תוצאתיים מתגלה כאשר בפוליסת הביטוח סעיף המגביל את היקף הכיסוי כך שלא יחול על נזקים כאלה. במקרים כאלה שמאי נזקים יוכל לייעץ ולהדריך אתכם כך שתדעו בגין אלו מרכיבי נזק תוכלו לתבוע פיצוי ואלו מרכיבים אינם ישירים דיים.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית