התמודדות עם נזקי אש בעקבות טרור עפיפוני ובלוני התבערה

headerphoto

בסוף מרץ 2018 החלו פלסטינים מפגינים בסמוך לגדר ההפרדה המהווה את הגבול בין שטחי הרשות הפליסטינית בעזה וישובי עוטף עזה הישראלים. צה”ל התמודד עם ההמון המתפרע וסיכל כל ניסיון לחצות את הגדר. מספר המשתתפים במחאה, שזכתה לכינוי “מחאת הגדר”, טיפס עד לכדי כ-30 אלף איש ובהמשך החל לצנוח. במהלך המחאה גילו הפלסטינים דרך המאפשרת להם לגרום נזקים רחבי היקף לרכוש בישראל תוך שימוש באמצעים פשוטים וזולים. צעירים פליסטינים הפועלים מטעם החמאס החלו בונים ומטיסים עפיפונים אליהם מחובר משטח קטן וקל, טבול בחומר דליק (כגון סולר, נפט או שמן כלשהו) אותו מציתים עם שיגור העפיפון. עפיפונים כאלה נישאים ברוח, נוחתים בשטחים חקלאיים בישראל וגורמים לדליקות שנזק נרחב בצידן. שימוש דומה נעשה גם בבלוני הליום.
בדליקות שנגרמו בעקבות טרור עפיפוני התבערה נגרמו לחקלאים ולתושבים בישובי עוטף עזה נזקים כבדים. לפניכם סקירת האופן בו יכול מי שרכושו ניזוק באופן כזה לזכות בפיצוי.

פיצוי מכוח חוק מס רכוש

מדינת ישראל נטלה על עצמה לפצות תושבים שרכושם ניזוק כתוצאה מפעולות איבה. לצורך מימון תשלומי הפיצויים הוקמה בשנת 1961 קרן פיצויים המנוהלת על ידי רשות המיסים ואליה מופרשים מדי שנה כספים מתקציב המדינה. זכאות לפיצוי והליך קבלתו מוסדרים בחוק מס רכוש.
בדומה לנזקי אש כתוצאה מגל ההצתות בנומבר 2016 גם נזקי אש משריפות שנגרמו מעפיפוני ובלוני תבעירה הוכרו מיד על ידי המדינה כנזקי פעולות איבה. ככאלה הם מאפשרים לבעלי הרכוש שניזוק לתבוע ולקבל פיצוי מן המדינה בסכום אשר יציב אותם במצב כלכלי בו היו לולא התרחש הנזק.

מי זכאי לפיצוי

בכל הקשור לנזקי אש כתוצאה מטרור העפיפונים, במקרה בו קיים כיסוי ביטוחי ניתן לבחור בין תביעת חברת הביטוח לבין מימוש הזכות לפיצוי בגין נזקי פעולות איבה מכוח חוק מס רכוש.
תביעה כנגד חברת הביטוח תתנהל באופן דומה לכל תביעה בגין נזקי אש. חשוב מאוד לקבל דו”ח שמאות משמאי נזקים פרטי ולא להסתפק באומדן היקף הנזק שמוסר שמאי מטעם חברת הביטוח.

כדי לתבוע פיצוי מן המדינה על התובע להיות בעל הרכוש שניזוק או מי שנשא בעלות שיקום הנזק (למשל חברת ביטוח ששילמה פיצוי על נזק שנגרם מעפיפון תבעירה). לא ניתן לקבל פיצוי מן המדינה בגין נזק לתכשיטים, חפצי אומנות, עתיקות או כסף מזומן שעלה באש. תנאי נוסף הוא שהרכוש שניזוק נמצא בתוך שטח ישראל.

כדי לזכות בפיצוי מקרן הפיצויים ברשות המיסים יש לפנות ולהודיע על הנזק תוך שבועיים ממועד גרימתו. בהמשך, תוך שלושים יום ממועד גרימת הנזק, יש להגיש תביעה מסודרת על גבי הטפסים המתאימים. חשוב מאוד לצרף לתביעה דוח שמאות שערך שמאי רכוש המתמחה בתחום נזקי אש.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית