השפעת נזקי מים על ערך הרכוש

headerphoto

נזקי המים עשויים להתרחש במגוון רחב של נסיבות, כך למשל בשל פיצוץ בצנרת הולכת המים בבית או בדירה סמוכה, עקב הצפה כתוצאה מגשמים כבדים וניקוז בלתי מספק, רעפים שנשברו ואפשרו למים רבים לחדור אל פנים המבנה ועוד. כאמור, הנסיבות עשויות להיות רבות ומגוונות אולם ישנם קווים מאפיינים לנזקים הנגרמים ממים ורטיבות, אחד מאלה הוא הקושי להעריך את היקף הנזק ואת ההוצאות הכרוכות בהשבת המצב לקדמותו.
שמאי נזקים המתמחה בקביעת גובה פיצוי המגיע בגין נזקי מים, ידע להתחשב בכל “ראשי הנזק” (מונח משפטי הקשור בחלוקת הנזק לפי מהותו). בין היתר יש צורך להתחשב בירידה של ערך רכוש אשר ספג נזקי מים, ירידה שתיתכן אפילו במקרים בהם לכאורה טופל ושוקם הנכס באופן מלא. בפסקאות הבאות נתאר מצבים בהם מתרחשת ירידת ערך שכזו ואת הדרכים המתאימות ביותר להתמודד עימה.

סיבות לירידת ערך עקב נזקי מים

מים מטבעם שהם חודרים ומחלחלים אל אזורים מהם קשה לסלקם, תופעה זו מקשה על ביצוע תיקונים ושיפוץ שאינו מותיר שום זכר לנזקי המים, גלויים ונסתרים כאחד. כך למשל במבנה שהוצף קיים סיכוי גבוה שמים חדרו לפנים קירות לבנים, אל מתחת למרצפות ואפילו אל עמודי בטון ושלד המבנה. חדירה כזו של מים אינה נראית לעיין אולם יש לה השפעה ארוכת טווח. כך יוצא שגם אם בתום תיקון הנזקים הגלויים לא נותר זכר להצפה אין זאת אומרת שמצבו של הנכס זהה לזה בו היה טרם התרחשה. ירידת ערך הנכס משקפת את הפער בין מצבו של הנכס לפני שניזוק ומצבו לאחר תום עבודות השיקום.

חשש מפני נזקים סמויים

סיבה נוספת לירידת ערך של נכס בעקבות נזקי מים הוא חשש של קונים פוטנציאליים מנזקים סמויים או מהישנות הנסיבות שהובילו להתרחשות הנזק. כך למשל מים שחדרו אל מקומות שצריכים להישאר יבשים, כגון אזורים ורכיבים שונים במערכת החשמל, אולי הותירו את המערכות מתפקדות במלואן אולם גורמים להאצת קורוזיה והיווצרות תקלות בעתיד. מבנה שהוצף בשל גשמים עזים עשוי להיות מוצף שוב אם לא תשופר תשתית הניקוז.

ירידת ערך הרכוש כמנגנון לפיצוי הולם

אך טבעי הוא שחברות הביטוח, כמו גם כל גורם אחר שנתבע לשלם פיצוי לבעלים של נכס לו נגרמו נזקי מים, ישאפו לצמצם את הפיצוי שידרשו לשלם ולהסתפק במימון העבודות הדרושות לטיפול בנזקים הגלויים לעין. אולם, כפי שתואר לעיל, הלכה למעשה לבעלי הנכס נגרם נזק גדול יותר, כזה שעשוי להתגלות בדמות תיקונים נוספים שיידרשו בעתיד ו/או קושי למכור במחיר מלא. בתי המשפט נדרשו להכריע במקרים בהם נתגלע סכסוך על רקע דרישת בעלי נכסים שניזוקו ממים לפיצוי הכולל ירידת בערך הרכוש. פעם אחר פעם נקבע כי יש מקום לכלול בסכום הפיצוי רכיב המכסה ירידת ערך, את הסכום המגיע יכלול שמאי המתמחה בשמאות רכוש באומדן שהוא מוסר וזו סיבה נוספת לשכור שירותיו של שמאי פרטי מטעמכם ולא להסתפק בדוח שעורך שמאי מטעם חברת הביטוח.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית