השפעת נזקי המים על ערך הרכוש

headerphoto

כאשר מים חודרים לאזורים ולמבנים שעליהם להישאר יבשים הנזקים עלולים להיות רחבי היקף. לעיתים הנזק אינו מסתכם בצורך לטפל בהצפה עצמה (לסלק את המים, לייבש), להחליף פריטי תכולה כאלה ואחרים, לבצע שיפוץ ושיקום נדרשים וכד’. קורה ועצם התרחשות ההצפה פוגע בערך המקרקעין. בפסקאות הבאות נפרט אודות מצבים בהם תיתכן פגיעה כזו ומה ניתן לעשות כדי לצמצם אותה, לעיתים אפילו להחזיר את המצב באופן מלא לזה בו היה הנכס בטרם ניזוק ממים.

פגיעה בערך על רקע נזק למבנה

חשוב להבין כי נזקי מים עלולים להיות מסוג שקשה מאוד לשקם באופן מלא. כך למשל קירות גבס שנרטבו ניתן להחליף אולם קירות לבנים שספגו מים ניתן רק לייבש במידה הרבה ביותר האפשרית בעוד הם עלולים להיוותר לחים עוד זמן רב, על כל המשתמע מכך (סיכוי להתפתחות עובש, פגיעה בחוזק, קילופי צבע חוזרים ונשנים ועוד).
עוד נזקי מים שקשה להתמודד עימם הם מים שחודרים אל מתחת למרצפות (נספגים בשכבת החול שמתחת לרצפה), מערכות חשמל שניזוקו (תקלות עלולות להתגלות גם זמן רב לאחר שפעולות השיקום הושלמו) ועוד.

פגיעה בערך בשל עצם קיום מצב של נזק מים (אפילו אם הנכס שוקם לחלוטין)

לעיתים אפילו אם ניתן להשיב את הנכס למצב בו היה לפני שנפגע מחדירת מים או הצפה עדיין ישנה פגיעה בערכו ולו רק בגלל עצם התרחשות הנזק. כך למשל ערכו של בית שנפגע מהצפה כתוצאה מגשמי חורף עלול לרדת היות ורבים יהססו לרכוש נכס כזה מחשש להצפות דומות גם בעתיד.
כדי להתמודד עם פגיעות כאלה בערך רכוש יש לנקוט בפעולות המבטיחות שהנזק לא יקרה שנית. כך למשל אם נעשו עבודות שיפור תשתית ניקוז המים באזור ייתכן ורוכשים פוטנציאלים יבינו שהסיכוי שתתרחש שוב הצפה הוא קטן וערך הנכס יטפס שוב לרמה בה היה טרם התרחש הנזק.

הערכת גובה הנזק

אך טבעי הוא שקשה להעריך גובהו של נזק שמסבים מים לרכוש או לנכס. היקף הנזק תלוי ביכולת לשקם את תכולת הנכס כמו גם את המבנה עצמו. ככל שניתן להחזיר את המצב לקדמותו באופן מלא יותר כך יפחת היקף הנזק. שמאי רכוש המתמחה בהערכת נזקי מים ידע לקבוע אלו פריטים ניתן להציל, מה יש להחליף ומה היקף עבודת השיפוץ הדרושה.

במקרה של נזקי מים חשוב לפנות אל שמאי רכוש אשר לו ניסיון מוכח בתחום זה. שמאי כזה ידע לקחת בחשבון את מכלול הנזקים שנגרמו, בין אם הם קצרי טווח או שהשפעתם תורגש לאורך זמן. יש לפנות ללא דיחוי כדי לקבל חוות דעת מקיפה אשר תשמש בסיס לתביעה כנגד חברת הביטוח ו/או כנגד מי שאחראים לגרימת הנזק, למשל, בעלי נכס סמוך בו התפוצץ צינור מים שגרם להצפה.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית