הערכת שווי מלאי

headerphoto

שמאי רכוש נדרש לא פעם להעריך שווי של מלאי שניזוק באופן כזה או אחר, כתוצאה מהצפה או שריפה למשל. מכיוון שבעסקים שונים המלאי עשוי להיות שונה בתכלית, הערכת שווי מלאי אינו עניין של מה בכך. נדרשת מומחיות, ניסיון מצטבר ויכולת להתמודד ולהתחשב במאפיינים ייחודיים כדי לנסח חוות דעת התומכת באומדן מדויק של היקף הנזק, כולל זה שמקורו באבדן המלאי.

פעמים אחרות נדרש שמאי רכוש להעריך שווי של מלאי לצרכי רכישת פוליסת ביטוח מתאימה.

בפסקאות הבאות תמצאו מידע מועיל אודות הערכת שווי מלאי, מידע אשר בכוחו לסייע לכם להבין את האתגרים הכרוכים בכך. נקדים ונאמר כי גם בכל הקשור להערכת שווי מלאי אין להסתפק בקביעתו של שמאי מטעם חברת הביטוח, אומדן אמיתי יוכל למסור לידיכם רק בעל מקצוע מטעמכם, שמאי רכוש או שמאי נזקים (במקרים בהם מדובר בהערכת שווי של מלאי שניזוק מהצפה, רטיבות, שריפה, מלאי שנגנב או כל אובדן מלאי אחר).

שלל סוגי מלאי

עסקים שונים נדרשים להחזיק מלאי של חומרי גלם כמו גם מוצרים המוכנים לאספקה או פריטים שונים העתידים לשמש בהמשך להליך הייצור. יוצא שמלאי עשוי להיות שונה בתכלית ממקרה אחד למשנהו. באופן טבעי שוויו של מלאי עשוי להיות גבוה מאוד (יחסית להיקף פעילות בית העסק) או נמוך למדי. שמאי רכוש חייב לדעת לברר על מאפייניו של המלאי שאת שוויו הוא נדרש להעריך. לא תמיד מספיק לדעת את מחיר השוק של הפריטים הכלולים במלאי, לעיתים קרובות ישנם גורמים המשפיעים על הערך כגון טיפולים שונים שנעשו במלאי, עליה או ירידה בערך עם חלוף הזמן וכד’.

הערכת שווי מלאי לצרכי ביטוח

כאמור, לעיתים שמאי רכוש נדרש להעריך שווי מלאי כדי לאפשר רכישת פוליסת ביטוח שתכסה פגיעה במלאי בנסיבות כאלה או אחרות (למשל ביטוח כנגד גניבה, נזקי אש או הצפה). ככל שמדובר במלאי קיים ובמצב תקין נקודת המוצא היא מחיר השוק של הפריטים במלאי. על השמאי לבדוק אם מחיר השוק מתאים לשמש כבסיס לאומדן או שישנם גורמים שהשפיעו על ערך המלאי והפכו אותו גבוה או נמוך יותר. כך למשל פריטים בעלי אורך חיי מדף מסוים, ערכם יורד ככל שמועד פקיעת תוקפם קרב. מנגד ישנם פריטים שנרכשו במחיר מסוים אולם ערכם האמיר עם הזמן עד כי נכון לעת עריכת האומדן הם שווים הרבה יותר. לעתים על שמאי הרכוש לצפות שינויים עתידיים בשווי המלאי ולציין דרכים שונות בהם עשויים הדברים להתפתח.

מלאי שניזוק

במקרים רבים הערכת שוויו של מלאי שניזוק בדרך כזו או אחרת היא מורכבת יותר מהערכת שוויו של מלאי תקין לצרכי ביטוח. מלאי שניזוק אינו מאבד תמיד את מלוא ערכו, לעיתים חלק מן המלאי נותר במצב ראוי לשימוש, ייתכנו פריטים שניתן לשקם/לשפץ, פריטים שיש להחליף בחדשים כאשר ערכם של החדשים גבוה יותר ועוד.

חשוב להבין שבכל מקרה של הערכת שווי מלאי, בין אם לצרכי ביטוח או כשמדובר בתביעת פיצוי בגין מלאי שניזוק, אין לוותר על פניה לשמאי רכוש מטעמכם, רק שמאי פרטי ימסור לכם חוות דעת התומכת באומדן נקי מכל שיקול זרים.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית