האם רצוי להסתמך על שמאי רכוש מטעם הביטוח?

headerphoto

שירותיו של שמאי רכוש נחוצים במקרים בהם מבקשים לרכוש פוליסת ביטוח עבור רכוש מסויים כמו גם בעת שנגרם נזק לרכוש ואנו פועלים להשיג פיצוי המגיע לנו במסגרת תביעות ביטוח (הפעלת פוליסת ביטוח המכסה את הנזק שנגרם) או תביעות נזיקין (כנגד מי שאחראי לנזק שנגרם).
כך יוצא שחברות ביטוח נזקקות באופן שוטף לשירותי שמאות רכוש ושמאות נזקים ולכן הן מעסיקות שמאים מקצועיים מטעמם, בין אם כעובדים שכירים או במסגרת היקשרות ארוכת טווח עם משרד שמאים.
במקרים בהם נדרש דו”ח שמאות להערכת שווי של רכוש בבעלותנו או לקביעת היקף פיצוי המגיע לנו בגין נזק (המכוסה בפוליסת ביטוח שרכשנו) נוכל לבחור אם להסתפק בהערכות שמוסר שמאי מטעם חברת הביטוח או לשכור את שירותיו של שמאי רכוש פרטי. לפניכם סקירה שתסייע לכם לקבל החלטה מושכלת.

אין סכום אחד מדוייק

חשוב להבין שככל שהדבר נוגע לשמאות רכוש אין מדובר במדע מדוייק. אמנם, שמאים מקצועיים העושים את מלאכתם נאמנה יגיעו לתוצאות דומות אולם אומדן הערך שקובע שמאי רכוש, כמו גם אמדן היקף הנזק שקובע שמאי נזקים, נגזר משלל נתונים הקובעים מסגרת אפשרית. כך למשל שמאים מבססים את הערכותיהם על בסיס מחירו של פריט חדש, או על בסיס שינויים בערך עם חלוף הזמן, על סכום שנדרש לשם ביצוע מלאכת שיקום, מה משתלם לשפץ ומה עדיף להחליף, כיצד יושפע ערך השוק של רכוש שנפגע ושוקם ועוד.
שמאי הפועל מטעמכם יקפיד להביא בחשבון ולכלול כל פרט התורם לקידום האינטרסים שלכם בחוות הדעת התומכת באומדן הערך או סכום הפיצוי המגיע. אך טבעי הוא שלא ניתן לצפות למחוייבות דומה משמאי הפועל מטעם חברת הביטוח.

דו”ח שמאות שיבטיח שתקבלו את כל המגיע לכם

מי שבוחרים להסתפק בדו”ח שמוסר שמאי רכוש מטעם חברת הביטוח מסכימים לתנאים הנגזרים מאומדן הערך או סכום הפיצוי שקבע השמאי. שכירת שירותיו של שמאי רכוש פרטי, במסגרת תביעות ביטוח כמו גם תביעות נזיקין (תביעות כנגד מי שאחראי לגרימת נזק לרכושנו), תבטיח שיהיה בידינו דו”ח שמאות שיאפשר לנו להתמודד בהצלחה, לתבוע ולקבל את כל המגיע לנו.

פניה לשמאי פרטי היא הדרך לוודא שכל המידע מצוי בידיכם

בכל הקשור לתביעות ביטוח ותביעות נזיקין רק בירור מקיף יציב אתכם בעמדה המבטיחה קבלת מלוא הסכום המגיע לכם. שמאי רכוש הוא בעל המקצוע המסוגל לערוך עבורכם בירור כזה, רק שמאי פרטי מטעמכם יקפיד להביא בחשבון כל פרט רלוונטי. הסתפקות בשמאות מטעם חברת הביטוח פירושה קבלת עמדת חברת הביטוח ללא שמצויים בידיכם כל הנתונים.

בבואכם לרכוש פוליסת ביטוח שתעניק לכם פיצוי במקרה של נזק לרכושכם, במקרים של תביעות ביטוח כמו גם תביעות נזיקין, חשוב מאוד לפנות לשמאי רכוש פרטי המתמחה בתחום הרלוונטי. רק שמאי כזה יערוך עבורכם דו”ח שמאות מקיף התומך בסכום הפיצוי המלא המגיע לכם.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית