האם יש הבדל בהערכת נזקים לעסק לעומת אדם פרטי?

headerphoto

נזק לרכוש יכול להתרחש בנסיבות שונות, הפגיעה עשויה להיגרם על ידי כוחות טבע, מזג אוויר סוער במיוחד או כתוצאה מתקלות במערכות שונות, כגון פיצוץ בצינור הולכת מים הגורם להצפה; או קצר חשמלי הגורם לשריפה. נזקים עלולים לנבוע מרשלנות של בני אדם, כך למשל מחסן ציוד שעולה באש בגלל שריפה שהתפשטה מחורש סמוך ונגרמה על ידי מטיילים שלא הקפידו לכבות כהלכה את המדורה שהבעירו.

שמאי רכוש תפקידו להעריך את היקף הנזק שנגרם ולקבוע מהו הסכום שיידרש כדי “להשיב את המצב לקדמותו”. דהיינו, להציב את בעל הרכוש במצב כלכלי בו היה לולא התרחש הנזק. בדרך כלל דרושה השמאות כדי לתבוע פיצוי מחברת ביטוח או ממי שגרם לנזק.
נשאלת השאלה האם ישנם הבדלים בין הליך שמאות רכוש כאשר מדובר בנזק לרכוש לאדם פרטי לבין הליך שמאות שעינינו אמדן היקף נזק לרכוש השייך לבית עסק?

התמחות בשמאות רכוש מן הסוג שניזוק

שמאות רכוש הוא תחום רחב המקיף נזקים שנגרמים בשלל נסיבות ולמגוון סוגים של רכוש. לפיכך ישנם שמאי רכוש המתמחים בנזקים מסוג מסוים כמו גם שמאים המתמחים ברכוש מסוג כזה או אחר. בבואנו לבחור שמאי פרטי שיערוך עבורנו אמדן היקף נזק שנגרם לרכושנו חשוב לוודא שמדובר בבעל מקצוע לו ידע וניסיון בטיפול במקרים דוגמת זה שלנו. בהקשר זה ייתכן הבדל בין שמאות רכוש לעסק לבין שמאות לאדם פרטי, זאת משום שסוג הרכוש המצוי בבית שונה בדרך כלל מזה שקיים בבתי עסק. כך למשל רכוש של בית עסק עשוי לכלול מכונות, ציוד מתוחכם, מערכות תקשורת, מחשבים ועליהם תוכנות ייעודיות יקרות ועוד. בבית מגורים נמצא בדרך כלל רהיטים, מכשירי חשמל ביתיים, ביגוד, תכשיטים וכד’.

נזק לבית העסק כתוצאה מפגיעה זמנית ביכולתו לשרת את לקוחותיו

אמנם, שמאי רכוש, במקרים של פגיעה ברכוש של בית עסק, תפקידו להעריך את היקף הנזק שנגרם לציוד אולם לאומדן שמספק השמאי השלכות כלכליות רחבות יותר מסכום שיאפשר לעסק להצטייד מחדש. כך למשל במקרים בהם ניתן לשפץ רכוש שניזוק אבל זה ייקח זמן שבמהלכו בית העסק ימשיך להיות משותק. ייתכן שעדיף להתעקש על רכישת ציוד חדש כדי לאפשר חידוש הפעילות בהקדם האפשרי כך שניתן יהיה לצמצם למינימום נזקים כלכליים כתוצאה מתקופה של חוסר פעילות.

בנושא אחד ברור ומובן שאין הבדל בין שמאות רכוש לבית עסק ולאדם פרטי. בשני המקרים הכרחי לפנות אל שמאי פרטי מטעמנו ולא להסתפק בשמאות מטעם חברת הביטוח.
אמנם, גם שמאי רכוש מטעם חברת הביטוח פועל לפי סטנדרטים מקצועיים מחייבים אולם ברוב המקרים שמאי מטעמנו יכלול בדו”ח נזקים ששמאי מטעם הביטוח עשוי להשמיט. כך למשל ירידה בערך נכס מקרקעין הנגרמת מעצם העובדה שספג בעבר נזק מן הסוג המדובר.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית