מאמרים מקצועיים

שמאי רכוש, שריפה

נזקי שריפות

אש שיצאה משליטה עשויה להיות הרסנית מאוד, לא לחינם פועלים בכל עיר גדולה כוחות כיבוי ובכל מדינה מתקדמת מונהגים תקני בנייה המחייבים עמידה בדרישות שכל מטר... קרא עוד
נזק הנגרם מהשכן

נזק בזדון

נזק בזדון הוא יוצא דופן מבין שלל סוגי הנזקים העשויים להיגרם לרכוש. פוליסות ביטוח רבות אין כוללות נזק בזדון בין כלל הנזקים שהפוליסה מכסה, במקרים אחרים ... קרא עוד
פריצה / גניבה

הערכת נזקים

במסגרת עבודתו נדרש שמאי רכוש להעריך שוויים של נכסים משלל סוגים כמו גם לייחס ערך כספי לנזקים שנגרמו לנכסים שכאלה בנסיבות שונות ומשונות. רובם המוחלט ... קרא עוד
עמוד 3 מתוך 3123